برچسب: بازی برج هانوی

بازی برج هانوی ایران شمیم Iranshamim Tower of Hanoi

بازی

بازی برج هانوی Iranshamim Tower of Hanoi

ارسال شده توسط ادمین

اگر دنبال یک بازی فکری جذاب هستید که ساعت‌ها شما را به خود مشغول کند بازی برج هانوی ایران شمیم را از دست ندهید!
بازی برج هانوی
منشأ پیدایش این بازی جذاب فکری به معبدی در هندوستان به نام Kashi Vishwanath بازمی‌گردد. در این معبد

بیشتر بخوانید